Темы дипломных работ

Автор:
Опубликовано: 3530 дней назад (19 мая 2012)
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Тематика дипломних, магістерських та творчих кваліфікаційних робіт

1. Формування і розвиток рекламного бізнесу в Україні.
2. Соціально-економічні передумови і основні етапи розвитку світового рекламного бізнесу і України.
3. Рекламний бізнес як діяльність по наданню рекламних послуг.
4. Організаційні форми рекламного бізнесу і тенденції їх трансформації.
5. Реклама агентство як основна організаційна форма рекламного бізнесу (світовий і вітчизняний досвід).
6. Тенденції розвитку національного рекламного бізнесу в епоху глобалізації та інтеграції.
7. Рекламний бізнес України в системі світового бізнесу реклами (лідери вітчизняного рекламного бізнесу).
8. Аналіз ефективності рекламних кампаній ведучих національних РА в порівняні зі світовими зразками.
9. Аналіз впливу і соціальної відповідальності національного рекламного бізнесу в суспільстві.
10. Реклама як джерело соціальних конфліктів в суспільстві: громадський контроль і правові обмеження.
11. Реклама в розвитку культури суспільства (на прикладі України і світової практики).
12. Сучасна реклама як інструмент неопосередкованого (побічного) впливу на освіту і виховання дітей і молоді.
13. Культура рекламного бізнесу в умовах загострення конкуренції.
14. Стратегія формування конкурентних переваг РА на ринку рекламних послуг.
15. Розробка стратегії антикризового управління РА в умовах глобалізації та інтеграції .
16. Лідери світового і вітчизняного рекламного бізнесу: тактика і стратегія успіху.
17. Аналіз методів і показників оцінки рекламного ринку: світовий і національний досвід.
18. Аналіз факторів успіху відомих світових рекламних кампаній: причини відставання вітчизняних.
19. Інноваційна модель взаємодії і взаємовідносин (партнерських відносин) рекламодавець – рекламне агентство): світова і вітчизняна практика.
20. Становлення і тенденції розвитку світового і українського копірайтерства: лідери копірайтенгу.
21. Копірайтинг як мистецтво і як наука: тенденції розвитку копірайтенга.
22. Ефективність впливу вітчизняної реклами на підвищення якості освітніх послуг.
23. Об’єктивні передумови взаємодії рекламного бізнесу, освіти і науки.
24. Проект кадрового забезпечення вітчизняного рекламного бізнесу (індустрії) в умовах експансії світових рекламних корпорацій.
25. Інноваційні моделі фахівців рекламного бізнесу, орієнтованих на стратегічне мислення і дії.
26. Аналіз використання розробок в формуванні наукових конкурентних переваг рекламних агенств на ринку рекламних послуг.
27. Аналіз і оцінка наслідків мотиваційної маніпулятивності в рекламі: дослідження впливу реклами на підсвідомість людини.
28. Дослідження умов і факторів трансформації українського споживача: кінець 90-х років - початок ХXI ст.
29. Тенденції розвитку сучасного креативу в рекламі.
30. Управління рекламним бізнесом в спеціалізованих і комплексних РА: світовий і вітчизняний досвід.
31. Стиль менеджменту в рекламному бізнесі.
32. Співвідношення раціонального емоціонального в сучасній європейській і вітчизняній рекламі.
33. Стратегічні напрями розвитку рекламного бізнесу в Україні.
34. Рекламна освіта і наука в системі формування конкурентних переваг національного рекламного бізнесу.
35. Аналіз професійної структури РА і їх відповідність характеру і видам діяльності РА.
36. Нові тенденції розвитку рекламної індустрії в світі та Україні.
37. Аналіз рівня креативності зовнішньої реклами м. Києва.
38. Управління корпоративними комунікаціями в забезпечені конкурентних переваг РА.
39. PR –діяльність як інструмент забезпечення конкурентних переваг РА.
40. Брендінг в системі управління рекламним бізнесом.
41. Технології використання PR- методів в рекламних кампаніях.
42. Креативність – головна (визначальна) складова рекламної практики.
43. Рекламна політика держави: правовий, соціальний і економічний аспекти.
44. Проект PR – акції “Система заходів щодо збільшення довіри до реклами”.
45. Планування та організація процесу розробки та проведення рекламної кампанії … .
Давайте знакомиться! | Люди есть те кто переводился с другого университета!?! Расскажите подробности своего п
0 # 23 июня 2012 в 14:28 0
46. Використання PR-засобів у формуванні іміджу продукту … .
47. Економічна ефективність використання інноваційних технологій у просуванні … продуктів.
48. Вдосконалення управління процесом розробки рекламної кампанії (на прикладі РА «…»).
49. Використання антикризових заходів в діяльності рекламних агенцій.
50. Медіапланування в системі управління рекламною кампанією.
51. Реклама як бізнес: національний аспект і зарубіжний досвід.

До уваги студентів спеціалізації «Менеджмент реклами»

Студент може запропонувати «свою» тему дипломної роботи. Проте необхідно додержуватись таких вимог:
• назва і зміст роботи мають бути присвячені будь-якій функції менеджменту (плануванню, організації, мотивації чи контролю);
• робота має бути виконаною на матеріалах рекламної агенції або відділу реклами будь-якого підприємства.
0 # 2 августа 2012 в 09:58 0
это мне предстоит в следующем году
0 # 5 августа 2012 в 05:26 0
Нужен реферат, контрольная или курсовая работа? У Вас нет времени на их написание? Мы ценим Ваше время и все то, что требуется, мы сделаем за Вас! http://vkontakte.ru/club23509647

← Назад

  
Студенческий портал © 2022